תקנון "מלאכות ביער"

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא פונה ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו  ו/או מי מטעמם בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה והלקוח מאשר כי ידוע   לו והוא מסכים כי שימוש באתר מהווה הסכמה לכל תנאיו.

לצורך תנאי השימוש  באתר זה יובהר כי  כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר ולבצע   בו פעולות ובלבד שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והלקוח הוא קטין מתחת לגיל 18 או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, על לקוח כזה  ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר תנאי שימוש באתר זה  ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא בו.

מובהר בזאת כי על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לעשות שימוש  באתר בדבר תנאי שימוש המפורטים ולפקח על פעילותו על מנת לוודא שהקטין  יפעל בהתאם לתנאי תקנון זה.

כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו/או הוריו/אפוטרופוסים לאמור בתנאי השימוש של האתר

החברה והאתר מתחייבים לפעול בהגינות ולתת ללקוחות  שירות איכותי .

הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר ותנאי השימוש

רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר לקוחות בגיל 16 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה .

"מלאכות ביער" שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים אשר התנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

תנאי השימוש באתר החברה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשב נייד,   אייפד/טאבלטים ועוד). תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין אם השימוש נעשה באמצעות רשת האינטרנט בישראל ובין מחוץ לה  ובין אם נעשה ע"י כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים דרכם ניתן לגלוש באתר.

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

הזנת פרטי הלקוח  באתר בכל דרך שהיא מהווה  הסכמת הלקוח לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות המפורסמת בו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות דוא"ל ואמצעי מדיה ורשתות חברתיות אחרים לרבות עדכוני תוכן, מידע על שירותים ומוצריהם, מבצעים, עדכונים שונים וכו'.

 "מלאכות ביער" נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות  הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

"מלאכות ביער" בשום מקרה לא מעבירה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

ב.    שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל קורס/ פסטיבל מסויים, לפי שיקול דעתה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העיסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.      

"מלאכות ביער" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת. 

המחיר התקף ביחס להזמנה המבוצעת באתר הוא המחיר שהתפרסם בעת שהלקוח השלים את תהליך ההזמנה (לרבות  מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין עוד  כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה ע"י הלקוח, הוא יחויב לפי המחירים המעודכנים.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר. 

אופן השתתפות במכירה רגילה באתר

במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר במכירה ו/או מכירה קבוצתית יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת הקורסים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור. 

עיסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש "מלאכות ביער" תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בין "מלאכות ביער" לחברת האשראי.

חיובים ותשלומים

"מלאכות ביער" תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.

תנאי ביטול-

 עסקה שתבוטל תחוייב בעמלת ביטול בסך 16.90 שח

במידה והעסקה תבוטל עד 15 יום לפני האירוע יגבו 10% מדמי הכרטיס

במידה והעסקה תבוטל 14 יום לפני האירוע יגבו 15% מדמי הכרטיס

לא ניתן לבטל השתתפות בסדנא 48 שעות לפני


מועד אספקה- הקורס ייתרחש במועד המצויין באתר. 

מייל עם כל הפרטים יישלח תוך 5 ימי עסקים מרגע הרכישה