קורסים

עם מילכה אטון לוריא  

עם מישל אורן 

קורס בניית קשתות - שלושה מפגשים

עם עופר שני. קורס אביב
מפגש 1: 2023 18-20/5
מפגש 2: 2023 9-10/6
מפגש 3: 2023 22-24/6

מבוא לחריטת קערות- יומיים

עם מישל אורן ומייקי אלפנט

עם מייקי אלפנט   
 

עם גילי קיסר